Nasza oferta

    Automatyka przemysłowa

Firma AIM specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki w oparciu o sterowniki logiczne oraz systemy wizualizacji procesów SCADA i HMI.  Wykonujemy modernizacje maszyn i całych linii produkcyjnych. Projektujemy i integrujemy stanowiska automatycznej kontroli geometrii, drożności otworów.

Kompleksowo przygotowujemy i uruchamiamy stanowiska zrobotyzowane rozpoczynając od projektu i wykonania części mechanicznych, przez montaż, programowanie robota i integrację ze sterownikiem zewnętrznym, kończąc na przygotowaniu pełnej dokumentacji i szkoleniu pracowników obsługi i utrzymania ruchu.

    Budowa maszyn specjalnych

W budowie maszyn stawiamy na ścisłą współpracę z klientem. Proponujemy swoje rozwiązania w oparciu o podzespoły sprawdzonych producentów, dobierając najlepsze możliwe komponenty dla założonego budżetu projektu.

Zapewniamy wsparcie już na etapie opracowania założeń projektowych, w fazie projektowej zawsze przedstawiamy rozwiązanie w kilku wariantach wraz z prognozą całkowitego kosztu utrzymania maszyny (TCO), dzięki czemu klient może świadomie wybrać wariant najlepiej dopasowany do jego potrzeb.

Projektujemy i budujemy maszyny:

 • Do paletyzacji i depaletyzacji

 • Przemysłowe urządzenia myjące

 • Systemy wybijania rdzeni dla odlewni

 • Do gratowania detali po obróbce mechanicznej

 • Zautomatyzowane systemy kontroli jakości, maszyny do badania szczelności, maszyny do pomiaru geometrii

    Obrabiarki numeryczne

Dla naszych klientów możemy kompleksowo przygotować cały proces obróbki skrawaniem obejmujący:

 • Dobór narzędzi skrawających

 • Programowanie obrabiarki i ustawianie wymiarów

 • Analizę statystyczną uzyskiwanych wyników pomiarowych

 • Pełną automatyzację obrabiarki

    Dokumentacja techniczna

Firma AIM zajmuje się tworzeniem, modyfikacją i tłumaczeniem na język polski dokumentacji technicznych.

Tworzymy nową dokumentację techniczną do istniejących maszyn, która obejmuje:

 • Instrukcje obsługi

 • schematy elektryczne

 • Schematy pneumatyczne

 • Schematy hydrauliczne

 • Rysunki techniczne części

Oferujemy również pomoc w analizie schematów i rysunków maszyn pod kątem typowania części podlegających zużyciu.

    Projektowanie linii prod.

Opracowanie i budowa elastycznych linii produkcyjnych w oparciu o naszą ideę maszyny modułowej. Zaletą naszego podejścia do konstrukcji maszyn jest tworzenie konstrukcji o otwartej strukturze z góry zakładającej późniejsza rozbudowę. Dzięki takiej koncepcji inwestując niewielkie środki podczas produkcji modułu bazowego znacząco ograniczamy cenę kolejnych modułów oraz czas przestoju linii w przypadku rozbudowy lub modyfikacji. Jednocześnie umożliwia to klientowi rozłożenie inwestycji w czasie, a po zakończeniu procesu otrzymanie spójnego urządzenia z jednym sterowaniem.

    Digitalizacja maszyn

Przygotowanie fabryki lub maszyn do wejścia w erę Industry 4.0. Świadczymy usługi obejmujące dobór i implementację systemów oceny stanu maszyn i instalacji przemysłowych, obróbkę i analizę sygnałów, tworzenie algorytmów prognozujących wystąpienia awarii powodujących przestój produkcji.


Wykonujemy analizy zużycia mediów oraz implementujemy rozwiązania umożliwiające zmniejszenie oraz bieżące monitorowanie zużycia.

Oferujemy wsparcie we wdrażaniu systemu LEAN MANUFACTURING w szczególności technik i narzędzi takich jak:

 • VSM

 • TPM

 • 5S

 • SMED

Skontaktuj się z nami