Systemy wizyjne

Nowoczesne technologie pozwalają zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Systemy wizyjne w przemyśle pozwalają łatwo zautomatyzować procesy produkcyjne, zwracać uwagę na odstępstwa od przyjętych norm, a nawet kontrolować jakość wyrobów. Wdrażamy aplikacje z technologią od renomowanych producentów, takich jak: COGNEX, KEYENCE czy OMRON.


Kontrola procesów przemysłowych na każdym kroku

Systemy wizyjne w automatyce mogą znacznie poprawić jakość i wydajność produkcji. Dają one szerokie możliwości zastosowań w przemyśle, od pomiaru fizycznych wymiarów produkowanych części poprzez sprawdzenie obecności ścieżki kleju, kontrolę koloru, wykrywanie braków. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwala również między innym na zautomatyzowany odczyt kodów kreskowych czy QR.


System wizyjny, który zapobiega kryzysom

Integrujemy systemy, które obejmują zarówno dostarczenie danych do samodzielnych stacji, jak i współpracę z robotami. Złożoność projektów sięga od konstrukcji z jedną kamerą do tych wielokamerowych, wykonujących wiele zadań. Wysoka automatyzacja procesów pozwala na znacznie szybszą analizę danych pozyskanych przez urządzenia optyczne oraz wykrycie ewentualnych anomalii lub zagrożeń dla przemysłu.


Projektujemy panele operatorskie umożliwiające szybką identyfikację występujących problemów na linii produkcyjnej. Kamery wizyjne mogą natychmiastowo reagować na czynniki takie, jak niepożądany ruch w konkretnych sekcjach czy odchylenia od pożądanego zakresu temperaturowego. Taka funkcja pozwala na szybką reakcję na nieprawidłowości, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka przestoju.


Automatyka w służbie przemysłu

Zwiększone możliwości operatorów pozwalają również na wykorzystanie systemu kamer w sposób inny niż klasyczny monitoring wizyjny, którego skuteczność zależała w dużej mierze od percepcji człowieka przed monitorem. Oprócz przeglądania wyników inspekcji operatorzy mogą łatwo modyfikować parametry urządzenia, dostosowywać ostrość kamery czy zapisać wybrane partie obrazu.