Nasze realizacje

Urządzenie odczytujące numer DOT.

Stacja wykonuje inspekcje podczas jednego cyklu obu stron opony.
Odczytany numer zostaje wyświetlony na ekranie, wraz z informacją po której stronie opony się znajduje.
Takie informację wykorzystywane są do nadanie statusu numeru oraz określenie strony montażu opony z obręczą koła.
Zabudowa stacji jest możliwa zarówno w wersji talerza z trzema gniazdami jak i przenośnika prostego.

Zrobotyzowane stanowisko wklejania komponentów na szybę.

Zrobotyzowane stanowisko przeznaczone jest do wklejania komponentów z tworzywa sztucznego na szyby samochodowe. Maszyna składa się z 2 przenośników paskowych przeznaczonych do transportu szyb wewnątrz celi, 2 przenośników taśmowych dostarczających komponenty do wnętrza strefy, robota przemysłowego FANUC z uniwersalnym adapterem do montażu oprzyrządowania, aplikatora kleju PU, urządzenia do aktywacji plazmowej oraz zestawu kamer KEYENCE przeznaczonych do lokalizacji komponentów na przenośnikach oraz oceny poprawności przebiegu procesu nakładania kleju oraz pozycji wklejenia komponentu na szybę. Kontrola wizyjna 3D obejmuje również pomiar objętości i przekrój. Całość procesu można kontrolować na panelach. Urządzenia wchodzące w skład maszyny posiadają nadrzędny układ sterowania oparty na sterowniku SIEMENS S71500, oraz wspólny układ bezpieczeństwa.

Kontrola wizyjna 3D.

Firma AIM-AUTOMATION SP. Z O.O. wykonała wielokamerowy system kontroli wizyjnej współpracujący wraz ze zrobotyzowanym stanowiskiem wklejania komponentów na szybę samochodową. Na ramieniu robota przemysłowego na wysięgniku umieszczony został naświetlacz oraz kamera 5Mpix przeznaczona do lokalizowania i weryfikacji numeru detali na przenośnikach taśmowych, oraz do odczytywania kodu QR na naklejkach przyklejanych do szyby. Druga kamera odpowiedzialna jest za pomiar ciągłości, objętości, przekroju i pozycji ścieżki nakładanego kleju. Przygotowane panele operatorskie umożliwiają szybką identyfikację występujących problemów, weryfikację poprawności wyników, optymalizację procesu oraz modyfikację ustawień kamery. Kalibracja kamery została wykonana za pomocą dokładności robota.

Przenośnik paskowy ze stacją bazowania szyb

Przenośnik jest urządzeniem przeznaczonym do transportowania oraz pozycjonowania szyb samochodowych przed wklejaniem komponentów. Przenośnik wykonany został jako integralna część zrobotyzowanego stanowiska wklejania komponentów na szybę samochodową. Stacja pozycjonująca umożliwia pozycjonowanie szyb w 2 osiach: wzdłuż ciągu przenośnika – „oś Y” oraz w poprzek ciągu przenośnika – „oś X”. Z uwagi na konieczność dostosowania stacji do obsługi szyb o nieregularnych kształtach pozycjonery osi X po stronie robota wyposażone zostały w dodatkowe elementy regulacyjne znajdujące się ponad paskami, regulacja odbywa się za pomocą pokrętła ze wskaźnikiem pozycji. W osi X możliwe jest również ustawianie wysokości każdego z pozycjonerów oraz kąta nachylenia dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie do krzywizny szyby. Pozycjonery osi Y wyposażone zostały w rolki pozycjonujące wysuwane do góry, możliwa jest regulacja kąta nachylenia rolek w płaszczyźnie pionowej wzdłuż ciągu przenośnika. Przed pozycjonowaniem szyba unoszona jest powyżej pasków transportowych przez jeden z zestawów podnośników. Na podnośnikach zamontowane są w rolki z tworzywa na których spoczywa szyba w trakcie pozycjonowania, oraz ssawki podtrzymujące szybę w czasie wklejania komponentów. W miejscu wklejania zamontowana została również podpora elektryczna, której zadaniem jest zminimalizowanie ugięcia szyby pod naciskiem siłowników w chwytakach. Kolejnym elementem przenośnika jest ruchomy panel podświetlający szybę w trakcie robienia zdjęć przez system wizyjny.

Narzędzie robota do wklejania komponentów z tworzywa sztucznego na szybę samochodową.

Firma AIM-AUTOMATION SP. Z O.O. do jednego ze zleceń wykonała chwytak trójkomponentowy kompatybilny z robotem przemysłowym FANUC. Przy pomocy naszego chwytaka robot pobiera komponenty z tworzywa sztucznego z przenośnika, nakłada ścieżkę kleju a następnie wkleja na szybę samochodową. Cała operacja odbywa się we współpracy z kamerą umieszczoną na ramieniu robota przeznaczoną do lokalizowania i weryfikacji detali. Po nałożeniu kleju następuje kontrola wizyjna 3D, pomiar objętości i przekrój ścieżki kleju.

Narzędzie robota do wklejania uchwytów światła stop tylniej szyby

Linia do transportu szkła.

Pierwszy etap testy maszyny współpracującej, Stacja za i wyładunku. Warunek! Pełna satysfakcja operatora. Stacja pobiera szybę a następnie transportuje na wysokość ergonomicznego odbioru przez operatora.

Urządzenie do zakuwania miedzianych rurek

Urządzenie do zakuwania miedzianych rurek w pełni automatyczne. Przed 1200 sztuk na zmianę po 4000. Produkcja tylko na jedną zmianę.

Gripper

łapanie 28 elementów o wymiarach 4mm x 15 mm - Dlaczego nie! System oparty na układzie Pneumatycznym firmy FESTO.

Stanowisko do wybijania rdzeni

Dla klienta z branży odlewniczej wykonaliśmy stanowisko do wybijania rdzeni piaskowych, przystosowane do współpracy z robotem przemysłowym. Maszyna została wyposażona w 4 młotki pneumatyczne, oraz w układ centralnego smarowania. Wraz ze stacją roboczą dostarczyliśmy szafę rozdzielczą do sterowania pracą maszyny, oraz pełną dokumentację techniczną obejmującą: instrukcję obsługi, schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, a także rysunki wykonawcze wszystkich części.

Przenośnik łańcuchowy

Dla klienta zbudowaliśmy szafy sterownicze dwóch przenośników cięgnowych, wykonaliśmy ich model 3D , oraz sporządziliśmy instrukcję obsługi, schematy elektryczne i pneumatyczne.

Frezarka do zalewek

Firma AIM-AUTOMATION SP. Z O.O. stworzyła od podstaw dokumentację techniczną dla frezarki poziomej przeznaczonej do usuwania wypływek odlewniczych. Dokumentacja wymagała stworzenia modelu 3D maszyny oraz wszystkich części składowych. W jej skład wchodziła instrukcja obsługi, schemat elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny, lista części zamiennych, plan konserwacji i przeglądów.

Chwytak do paletyzacji gorących odlewów

Firma AIM-AUTOMATION SP. Z O.O. do jednego ze zleceń opracowała konstrukcję i wykonała na jej podstawie wielofunkcyjny chwytak dla robota przemysłowego KUKA VKRC 2. Przy pomocy naszego chwytaka robot pobiera gorące części z przenośnika, przemieszcza je do stanowiska odłamywania rdzenników, a następnie układa odlewy na palecie transportowej. Chwytak posiada własny system wykrywania przeciążeń, który chroni robota podczas odkładania odlewów na palecie. Dodatkowa para szczęk służy do pobierania i układania stalowych przekładek pomiędzy warstwami odlewów.

Zrobotyzowana cela do paletyzowania gorących odlewów

Firma AIM-AUTOMATION SP. Z O.O. zaprojektowała i dostarczyła części mechaniczne do stanowiska zautomatyzowanego paletyzowania odlewów. Dostawa obejmowała: szafę sterowniczą, podstawę i wielofunkcyjny chwytak dla robota KUKA, wygrodzenie strefy oraz stacje dokowania palety oraz wózka z przekładkami. Do każdego z elementów dostarczono odpowiednią dokumentację techniczną. Instalacja wyposażona w nasze podzespoły pracuje bezawaryjnie w trybie 3 zmianowym paletyzując części o temperaturze 300 stopni Celsjusza.

Dokumentacja techniczna

Do każdej dostarczanej przez nas maszyny klient zawsze otrzymuje komplet dokumentów w 3 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. Do każdej maszyny dołączamy deklarację zgodności WE, lub deklarację włączenia maszyny nieukończonej.

Realizacja